Hệ sinh thái Bitdeal – nền kinh tế chia sẻ

BitdealCoin – Một đồng tiền dùng cho nền kinh tế chia sẻ và thỏa thuận mua sắm. BitdealCoin được dùng với mục đích cung cấp các công cụ kinh doanh và giao dịch chuyên nghiệp, một công nghệ lớn và bảo vệ các tài sản tài chính về mặt pháp …

Read More »

Lending Bitdeal là gì ?

Lending Bitdeal là hình thức ủy thác đầu tư, tức nếu bạn là nhà đầu tư thì bạn sẽ dùng coin Bitdeal (BDL) để mở các gói ủy thác trên website của công ty Bitdeal. Để có coin BDL dùng lending thì bạn phải lên các sàn Novaexchange, CoinExchange, C-CEX, Cryptopia để mua BDL …

Read More »

Lưu ý khi Lending Bitdeal

Bitdeal Việt Nam – Các bạn lưu ý, kích hoạt Lending Bitdeal càng sớm càng tốt, sau khi lending thì giá coin BDL tăng hay giảm thì nhà đầu tư cũng đều có lợi. Việc ôm coin BDL có thể sẽ có lợi khi giá coin BDL tăng lên, hoặc …

Read More »

Bitdeal Coin là gì?

BitdealCoin được dùng với mục đích cung cấp các công cụ kinh doanh và giao dịch chuyên nghiệp, một công nghệ lớn và bảo vệ các tài sản tài chính về mặt pháp lý. Hệ sinh thái Bitdeal đang phát hành trên thị trường toàn cầu gồm các công cụ …

Read More »
error: Content is protected !!