Lending Bitdeal là gì ?

Lending Bitdeal là hình thức ủy thác đầu tư, tức nếu bạn là nhà đầu tư thì bạn sẽ dùng coin Bitdeal (BDL) để mở các gói ủy thác trên website bitdeal.co.in của công ty Bitdeal. Để có coin BDL dùng lending thì bạn phải lên các sàn Novaexchange, CoinExchange, C-CEX, Cryptopia để mua BDL coin.

Lãi suất khi Lending Bitdeal

1.Thời gian đầu tư : 100 ngày cho tất cả các gói đầu tư, trả lãi hàng ngày vào trực tiếp tài khoản Lending

2. Lãi suất từ gói đầu tư :

  • Gói 500$ lãi 10%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 5,5$
  • Gói 1000$ lãi 15%, mối ngày trả cả gốc và lãi là 11,5$
  • Gói 2000$ lãi 20%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 24$
  • Gói 5000$ lãi 25%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 62,5$
  • Gói 10.000$ lãi 30%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 130$
  • Gói 20.000$ lãi 35%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 270$
  • Gói 50.000$ lãi 40%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 700$
  • Gói 100.000$ lãi 45%, mỗi ngày trả cả gốc và lãi là 1450$

3. Lãi suất động 0-2% mỗi ngày phụ thuộc vào thị trường do giá BDL tăng mỗi ngày

Link đăng ký tham gia dự án Lending Bitdeal: https://bitdeal-vietnam.com/go/bdlcoin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!